Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας “Μέτρες-Σωζούπολη”, όπως αυτό προέκυψε στις τελευταίες αρχαιρεσίες στις 3/10/2021 είναι:

Πρόεδρος: Κιομουρτζής Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κατικαρίδης Ευάγγελος
Γραμματέας: Ευσταθιάδου Φωτεινή
Ταμίας: Σαμαρά Χριστίνα
Μέλος: Μυλωνά Μαρία
Μέλος: Γάκης Γεώργιος
Μέλος: Γκαρμπούνη Μαρία
Αναπληρωματικό Μέλος: Μουδούρη-Κεχαγιά Παρασκευή (Βούλα)
Αναπληρωματικό Μέλος: Σταυρίδου Μάγδα

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Share this post

Translate »