Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας “Μέτρες-Σωζούπολη”, όπως αυτό προέκυψε στις τελευταίες αρχαιρεσίες στις 3/12/2023 είναι:

Πρόεδρος: Σαμαρά Χριστίνα
Αντιπρόεδρος: Ρεκατσίνα Κωνσταντίνα
Γραμματέας: Θεοδοσέλλη Νεραντζούλα
Ταμίας: Κατικαρίδης Ευάγγελος
Μέλος: Μιχαηλίδης Ευθύμης
Μέλος: Βούλτσος Άγγελος
Μέλος: Γκούμα Αλεξία
Αναπληρωματικό Μέλος: Οικονομίδου Πολυξένη
Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωαννίδης Γιάννης

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Share this post

Translate »